In het kort:

  • Als de spieren in het gezicht niet goed werken, wordt dat aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In de meeste gevallen komt dit aan één zijde van het gezicht voor.
  • Een aangezichtsverlamming ontstaat vaak in korte tijd (<24u), diagnostiek en behandeling via de huisarts.
  • Een fysiotherapeut kan je helpen als er geen volledig herstel heeft plaatsgevonden of er restverschijnselen zijn na een aangezichtsverlamming.
  • Fysiotherapie bij een aangezichtsverlamming wordt ook wel mimetherapie genoemd.

Wat kan de fysiotherapeut voor je betekenen?

Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen en de bewegingen van het gezicht beter onder controle te krijgen. Dit zorgt voor meer symmetrie en controle bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. De therapie kan bestaan uit de volgende onderdelen:

• oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
• massage van het gezicht
• het onderscheiden van spanning en ontspanning
• beheersing van ongewenste meebewegingen
• verbetering van eten, drinken en spreken
• het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
• het omgaan met een aangezichtsverlamming
• advies en overleg met andere betrokken disciplines zoals de logopedist(e), KNO-arts, neuroloog.

< terug